Besluit rijksexamen brandweeropleidingen

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 03-03-2006 t/m 30-09-2010

Besluit van 17 november 1988, houdende de vaststelling van de brandweeropleidingen, welke worden afgesloten met een rijksexamen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 12 september 1988, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, nr. Eproj.88/63/4;

Gelet op artikel 15, eerste lid, van de Brandweerwet 1985 (Stb. 87);

Gehoord de Brandweerraad;

De Raad van State gehoord (advies van 13 oktober 1988, nr. W04.88.0516);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 8 november 1988, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, nr. Eproj.88/63/8;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Als opleidingen, bedoeld in artikel 15 van de Brandweerwet 1985 worden aangewezen:

 • a. de basisopleidingen:

  • 1. brandwacht;

  • 2. brandwacht eerste klasse;

  • 3. hoofdbrandwacht;

  • 4. onderbrandmeester;

  • 5. brandmeester;

  • 6. adjunct-hoofdbrandmeester;

  • 7. hoofdbrandmeester;

  • 8. commandeur.

 • b. de aanvullende opleidingen:

  • 1. brandweerduiker;

  • 2. instructeur;

  • 3. brandweerchauffeur;

  • 4. brandweercentralist;

  • 5. veiligheidsmanager;

  • 6. duikploegleider.

 • c. de functiegerichte opleidingen:

  • 1. officier van dienst;

  • 2. operationeel manager;

  • 3. specialist brandpreventie;

  • 4. specialist opleiden en oefenen;

  • 5. hoofdofficier van dienst;

  • 6. adviseur gevaarlijke stoffen;

  • 7. tactisch manager;

  • 8. adviseur beleid en bestuur;

  • 9. specialist risico’s en veiligheid;

  • 10. specialist planvorming en rampenbestrijding.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 1988.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit rijksexamen brandweeropleidingen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 17 november 1988

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Uitgegeven de zesde december 1988

De Minister van Justitie a.i.,

C. P. van Dijk

Naar boven