Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1989

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-1991.]
Geldend van 01-01-1989 t/m heden

Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1989

De staatssecretaris van Justitie,

Overwegende, dat het indexcijfer der lonen, vastgesteld krachtens artikel 402a, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, per 30 september 1988 afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 1987;

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 1989 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 1.

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekendgemaakt in de Staatscourant

Artikel 3

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1989.

's-Gravenhage, 10 november 1988

De

staatssecretaris

voornoemd,

V. N. M. Korte-van Hemel

Terug naar begin van de pagina