Regeling monsterneming Melkeiwitten (caseïne en caseïnaten)

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 09-09-1988 t/m 27-08-2004

Regeling monsterneming Melkeiwitten (caseïne en caseïnaten)

Gelet op artikel 21, tweede lid, van de Warenwet (Stb. 1935, 791);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De monsternemingsmethoden voor de chemische analyse van caseïne en caseïnaten bedoeld in de Regeling Melkeiwitten (caseïne en caseïnaten) (Warenwet) zijn opgenomen in de Eerste Richtlijn van de Commissie der Europese Gemeenschappen van 15 juli 1986 tot vaststelling van de bemonsteringsmethoden voor de chemische analyse van caseïne en caseïnaten (86/424/EEG) (Pb. E.G. 243/29 van 28 augustus 1986).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling monsterneming Melkeiwitten (caseïne en caseïnaten):

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt en treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar bekendmaking

Rijswijk, 24 augustus 1988

De

staatssecretaris

voornoemd,

D. J. D. Dees

Naar boven