Besluit regiogrenzen loodsencorporaties

Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-09-1988 t/m heden

Besluit van 18 augustus 1988, houdende vaststelling van de regiogrenzen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 29 april 1988, nr. S/J 30.746/88, Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken;

Gelet op artikel 10, derde lid, van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353);

De Raad van State gehoord (advies van 14 juni 1988, no. W09.88 0219);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 9 augustus 1988, nr. S/J 31.338/88, Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De grenzen van de regio's, waarin de regionale loodsencorporaties, bedoeld in artikel 10 van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353) zijn gevestigd, vallen aan de landzijde samen met de landinwaarts gelegen grenzen van het samenstel van de loodsplichtige scheepvaartwegen.

Artikel 2

De grenzen tussen de regio's zijn:

 • a. tussen regio Noord en regio Amsterdam-IJmond:

  • 1. de lijn vanuit positie 53°-11.0 N en 04°-51.4 E, in de richting 315°;

  • 2. de lijn vanuit positie 53°-11.0 N en 04°-51.4 E, in de richting 135°, tot waar deze lijn de Afsluitdijk snijdt;

 • b. tussen regio Amsterdam-IJmond en regio Rotterdam-Rijnmond:

  de lijn vanuit positie 52°-05.8 N en 04°-15.7 E, in de richting 336°;

 • c. tussen regio Rotterdam-Rijnmond en regio Scheldemonden:

  • 1. de lijn vanuit positie 51°-48.8 N en 03°-51.9 E, in de richting 270°;

  • 2. de Philipsdam;

  • 3. de noordelijke grens van het Schelde-Rijnkanaal.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 18 augustus 1988

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Uitgegeven de dertigste augustus 1988

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven