Regeling loodsverplichtingen bij loodsen op afstand

[Regeling vervallen per 02-02-2006.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m 01-02-2006

Regeling loodsverplichtingen bij loodsen op afstand

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2, en 10, tweede lid, van het Voorschriftenbesluit registerloodsen (Stb. 1988, 395);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-02-2006]

 • 1 Het loodsen op afstand geschiedt in de Engelse taal.

 • 2 Waar de voorgeschreven of gebruikelijke voertaal van het betreffende gebied afwijkt van de Engelse taal, mag het loodsen op afstand, in afwijking van het eerste lid, geschieden in de voertaal van het gebied.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-02-2006]

Het loodsen op afstand in omstandigheden als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van het Voorschriftenbesluit registerloodsen (Stb. 1988, 395), geschiedt:

 • a. vanuit de ruimte, bedoeld in artikel 10, derde lid, van het Voorschriftenbesluit registerloodsen, binnen:

  • de Verkeerscentrale Hoek van Holland, te Hoek van Holland;

  • het Haven Operatie Centrum, te IJmuiden;

  • het Schelde Coördinatiecentrum, te Vlissingen;

  • de radarcentrale, te Zeebrugge;

 • b. vanaf een ander schip, varend in de directe nabijheid van het te loodsen schip, mits een goede communicatie mogelijk is, en visueel contact, dan wel, ingeval van beperkt zicht, goed radarcontact bestaat.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 02-02-2006]

Het loodsen op afstand in gevallen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het Voorschriftenbesluit registerloodsen, geschiedt:

 • a. vanaf de plaats, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, 1°;

 • b. vanaf een loodsvaartuig, in de directe nabijheid van het te beloodsen schip, mits een goede communicatie mogelijk is, en visueel contact danwel, in geval van beperkt zicht, goed radarcontact bestaat.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 02-02-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1988.

Artikel 5a

[Regeling vervallen per 02-02-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Regeling loodsverplichtingen bij loodsen op afstand.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 18 augustus 1988

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Naar boven