Aanwijzing loodsplichtige scheepvaartwegen

Geldend van 01-09-1988 t/m heden

Aanwijzing loodsplichtige scheepvaartwegen

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 11, onderdeel b, van de Scheepvaartverkeerswet (Stb. 1988, 352);

Besluit:

Artikel 1

De scheepvaartwegen, bedoeld in artikel 11, onderdeel b, van de Scheepvaartverkeerswet (Stb. 1988, 352), zijn:

  • a. het Friesche Zeegat: het gebied, begrensd door een lijn die loopt van de positie 53° 29'. 2 N 06° 08'. 8 O naar 53° 33'. 0 N 06° 08'. 8 O, vandaar naar 53° 33'. 0 N 05° 57'. 0 O, en vandaar naar 53° 28'. 0 N 05° 57'. 0 O, alsmede het bevaarbare traject vanuit dit gebied over de Waddenzee naar Lauwersoog, alsmede de haven van Lauwersoog;

  • b. het Stortemelk: de bevaarbare trajecten, binnen het gebied begrensd door een lijn die loopt van de positie 53° 21'. 6 N 05° 12'. 9 O naar 53° 26'. 0 N 05° 12'. 9 O, vandaar naar 53° 24'. 0 N 05° 02'. 4 O, vandaar naar 53° 17'. 8 N 04° 57'. 1 O en vandaar naar 53° 17'. 8 N 05° 03'. 6 O;

  • c. het Molengat en het Schulpengat: het gebied, begrensd door een lijn die loopt van de positie 52° 59'. 2 N 04° 44'. 0 O, langs de Westkust van Texel naar 53° 03'. 4 N 04° 43'. 2 O, vandaar naar 53° 03'. 4 N 04° 39'. 0 O, vandaar naar 52° 52'. 9 N 04° 38'. 0 O, vandaar naar 52° 52'. 9 N 04° 43'. 0 O, en vandaar langs de kust van Noord-Holland naar 53° 57'. 8 N 04° 44'. 0 O;

  • d. de aanloop van Scheveningen: het gebied, begrensd door een lijn die loopt van de positie 52° 06'. 2 N 04° 15'. 8 O, naar 52° 07'. 9 N 04° 14'. 6 O, vandaar naar 52° 07'. 7 N 04° 13'. 8 O, vandaar naar 52° 07'. 2 N 04° 12'. 8 O, en vandaar naar 52° 05'. 5 N 04° 15'. 0 O, alsmede de haven van Scheveningen;

  • e. het Slijkgat: het gebied, begrensd door een lijn die loopt van de positie 51° 48'. 8 N 03° 51'. 9 O, langs de noordkust van Goeree via de Haringvlietsluizen en lang de kust van Voorne naar 51° 53'. 4 N 04° 01'. 9 O, vandaar naar 51° 54'. 6 N 03° 55'. 5 O, en vandaar naar 51° 52'. 0 N 03° 51'. 5 O, alsmede de haven van Stellendam;

  • f. het Schelde-Rijnkanaal: aan de noordzijde begrensd door de scheepvaartweg, genoemd in de bijlage bij de Scheepvaartverkeerswet onderdeel A, onder punt III, nummer 12 en aan de zuidzijde begrensd door de Kreekraksluizen.

Artikel 2

De in artikel 1 genoemde scheepvaartwegen zijn aangegeven op de als bijlage bij deze regeling behorende kaarten.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 18 augustus 1988

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Terug naar begin van de pagina