Kapiteinsverplichtingen bij loodsen op afstand

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 02-02-2006 t/m heden

Kapiteinsverplichtingen bij loodsen op afstand

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 23 van het Loodsplichtbesluit (Stb. 1988, 397);

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Gedurende loodsen op afstand gebruikt de kapitein de Engelse taal, danwel op aangeven van de loods de voorgeschreven of gebruikelijke voertaal van het betreffende gebied.

  • 2 De kapitein maakt bij loodsen op afstand vanaf de wal gebruik van het marifoonkanaal, dat door de bevoegde autoriteit is bekendgemaakt.

Artikel 3

De kapitein die gebruik maakt van loodsen op afstand, bevestigt direct de ontvangst van elk advies, en herhaalt daarbij de koers- en vaartadviezen, en op verzoek de overige adviezen.

Artikel 4

De kapitein die gebruik maakt van loodsen op afstand meldt de loods direct wanneer en op welke wijze hij afwijkt van een door de loods gegeven advies.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 18 augustus 1988

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Naar boven