Overdracht goederen voor de loodsdienst

Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 01-09-1988 t/m heden

Overdracht goederen voor de loodsdienst

De minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van Financiën,

Handelende in overeenstemming met De Vereniging Nederlandse Loodsensociëteit, de Nederlandse loodsencorporatie, en de Loodswezen Nederland B.V.;

Gelet op artikel 67, derde lid, van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353);

Besluiten:

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1988.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in afschrift worden gezonden aan De Vereniging Nederlandse Loodsensociëteit, de Nederlandse loodsencorporatie, de Loodswezen Nederland B.V. en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 18 augustus 1988

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

De

minister

van Financiën,

H.O.C.R. Ruding

Artikel . Bijlage

Omschrijving goederen

 

Overdrachtswaarde

Overdracht aan:

A. Onroerend goed

     

Het aan de Boulevard de Ruyter, nrs. 8 en 10, gelegen gebouw

met ondergrond en erf, kadastraal bekend Gemeente Vlissingen, sectie E nummer 02193

 

f 580 000

De Vereniging Nederlandse Loodsensociëteit

       

B. Schepen

     

‘Wega’ bj. 1968

 

f 3 000 000

Loodswezen Nederland B.V.

‘Altair’ bj. 1974

 

f 6 000 000

idem.

‘Spica’ bj. 1973

 

f 6 000 000

idem.

‘Fomalhaut’ bj. 1974

 

f 6 000 000

idem.

‘Markab’ bj. 1978

 

f 9 000 000

idem.

‘Menkar’ bj. 1977

 

f 9 000 000

idem.

‘Mirfak’ bj. 1977

 

f 9 000 000

idem.

‘Albatros’ bj. 1984

 

f 4 500 000

idem.

‘Zeekoet’ bj. 1983

 

f 450 000

idem.

‘Stern’ bj. 1976

 

f 200 000

idem.

‘Kokmeeuw’ bj. 1980

 

f 500 000

idem.

‘Jan van Gent’ bj. 1969

 

f 500 000

idem.

‘Aalscholver’ bj. 1969

 

f 500 000

idem.

‘Zeemeeuw’ bj. 1970

 

f 500 000

idem.

‘Zeezwaluw’ bj. 1971

 

f 500 000

idem.

‘Wulp’ bj. 1978

 

f 1 000 000

idem.

‘Roerdomp’ bj. 1980

 

f 1 000 000

idem.

‘Reiger’ bj. 1980

 

f 1 000 000

idem.

‘Bruinvis’ bj. 1965

 

f 675 000

idem.

‘Walvis’ bj. 1965

 

f 675 000

idem.

‘Delfshaven’ bj. 1959

 

f 300 000

idem.

‘Zilvermeeuw’ bj. 1954

 

f 250 000

idem.

   

f 60 550 000

 
       

C. Historisch bezit

     

1. uit DGSM-kantoor Vlissingen:

     

landkaarten:

 • -

  kleurenkaart Zeeland 1600: 47×33.6 cm uit de atlas van Ortelius

  ingekleurde kaart van Zeeland en het zeegebied met vaargeulen, 255×108 cm, schaal 1:5000

Foto:

 • -

  motorloodsvaartuig no. 1 in bruine lijst 57 × 40 cm

Voorwerpen:

 • -

  gedenkplaat gesneuvelden tijdens de oorlog

Tekening:

 • -

  diverse loodsvaartuigen, achter glas 110×100 cm

Film:

 • -

  videoband loodsreis Sloehaven-Braakman

}

f0

Nederlandse Loodsencorporatie

2. uit DGSM-kantoor Terneuzen:

     

Tekening:

 • -

  ingelijste tekening van het Kanaal Terneuzen-Gent

Betonning:

 • -

  stuurrad ‘Arcturus’

}

f0

idem.

 • -

  2 foto's van de Arcturus

     

3. uit DGSM-kantoor Antwerpen:

     

Foto:

 • -

  ingelijste foto van het oude loodskantoor-Tavenierkaai

 

f0

idem.

4. uit DGSM-kantoor Delfzijl:

Besteldienst:

 • -

  kompashuis met kompas

 • -

  koperen scheepsklok

 • -

  barograaf

  barometer

 • -

  stuurwiel

 • -

  2 scheepslantarens

 • -

  1 foto van mlv. Wega

kamer 102:

 • -

  2 bekers loodsenvoetbaltoernooi

 • -

  1 beeldje idem.

 • -

  2 tinnen borden

 • -

  3 schilderijen en pentekeningen ingelijst

 • -

  1 porceleinen bord gemeente Wilrijk

}

f0

idem.

 • -

  1 wapenschild (gescheurd)

 • -

  3 vaantjes kamer 103/104:

 • -

  scheepsbel mlv Castor

 • -

  peiltoestel in houten doos

 • -

  sextant in houten kistje

 • -

  log compleet in kist

}

0

idem.

kamer 106:

 • -

  foto loodsvaartuig Castor op Westereems

kamer 107:

 • -

  foto afhaler Zeearend

kamer 108:

 • -

  foto mlv Bellatrix

kamer 109:

 • -

  foto mlv Pollux & zeilschip

 • -

  foto mlv Albatros

kamer 201:

 • -

  foto loodsjol van Fa. Wester in Woubrugge

 • -

  scheepsklok

}

f0

idem.

5. uit DGSM-kantoor Harlingen:

     

Loodsen- wacht:

 • -

  foto loodsvaartuig Stern

Kantoor:

 • -

  barometer

Kantoor inspecteur:

 • -

  barograaf

 • -

  diverse oude loodsreglementen

}

f0

idem.

6. uit DGSM-kantoor West-Terschelling:

     

Kantoor:

 • -

  barometer

 • -

  scheepsbel

 • -

  foto Stern

}

f0

idem.

7. uit DGSM-kantoor IJmuiden:

     

Loodsenwacht:

 • -

  – 2 schilderijen A v.d. Veer, ex-loods

 • -

  – schilderij, loodsvaartuig 6

 • -

  – kompashuis met kompas

entree:

 • -

  magnetisch kompas

 • -

  scheepsbel Aldebaran

Kantoor HLD:

 • -

  schilderij zeilvaartuig

 • -

  handmechanische misthoorn

}

f0

idem.

8. uit DGSM-kantoor Rotterdam:

 • -

  houten naambordje loodsinspectie-kotter Argus 1848

 • -

  wit marmeren gedenkplaat loodsboot nr. 19 1940–1945

 • -

  2 houten banken uit loodsenwachtkamer P de Hooghweg

 • -

  diverse foto's in lijst met afbeeldingen van loodsvaartuigen

}

f0

Nederlandse Loodsencorporatie

9. Tentoonstellingsartikelen, speciaal betrekking hebbend op het loodswezen

     
 • -

  nr. 18 op inv. lijst DGSM houten naambord LOODSWEZEN, blauwe letters op wit vlak. afm. bord: 150×30×2 cm. 2 stuks

 • -

  nr. 23 t/m 47 op inv. lijst DGSM Fotoserie over beloodsing

 • -

  nr. 52 op inv. lijst DGSM Bord met de tekst: Duur van de film 25 minuten

 • -

  nr. 53 op inv. lijst DGSM Bord met de tekst: Duur van de dia's 15 min.

 • -

  nr. 55 op inv. lijst DGSM Foto: IJmuiden (met twee lichttorens)

 • -

  nr. 57 op inv. lijst DGSM Foto: Het sluizencomplex te IJmuiden

 • -

  nr. 66 op inv. lijst DGSM Foto: Oud loodsvaartuig ‘Betelgeuze’ te IJmuiden

 • -

  nr. 67 op inv. lijst DGSM Foto: Het loodsvaartuig ‘SPICA’

 • -

  nr. 68 op inv. lijst DGSM Foto: Het loodsvaartuig ‘WEGA’

 • -

  nr. 69 op inv. lijst DGSM Foto: Het opleidingsvaartuig ‘Zilvermeeuw’

 • -

  nr. 70 op inv. lijst DGSM Foto: Het loodsvaartuig ‘Menkar’

 • -

  nr. 82 op inv. lijst DGSM Afbeelding VERKENNINGSLICHTEN LANGS DE NEDERLANDSE KUST jaar 1952, schaal 1: 500 000, ingelijst, afmeting lijst 77×80 cm

 • -

  nr. 95 op inv. lijst DGSM Foto: Oude Noorderhoofd IJmuiden niet ingelijst, afmeting foto 75×75 cm

}

f0

Nederlandse Loodsencorporatie

10. Scheepsmodellen

 • -

  CAPELLA, loodsvaartuig

 • -

  JAN VAN GENT, loodsafhaalvaartuig

}

f0

Nederlandse Loodsencorporatie

11. Films

 • -

  ‘Pilot on the bridge’

 • -

  ‘Vaarwater’

}

f0

Nederlandse Loodsencorporatie

12. Loodsenpenningen

 • -

  alle loodsenpenningen met uitzondering van 1 stuks

  van iedere standplaatssoort

 

f0

Nederlandse Loodsencorporatie

D. Diversen

     
 • -

  Kantoorvoorraad, per 31 augustus 1988 aanwezig, door het Rijk t.b.v. de loodsdienst aangeschaft

 • -

  Inventaris, installaties en voorraden, in magazijnen en werkplaatsen, per 31 augustus 1988 aanwezig, door het Rijk t.b.v. de loodsdienst aangeschaft

 • -

  Voorraden in magazijnen en werkplaatsen

 • -

  560 portofoons van het type Autophone SE 20-161

 

f4 000 000

Loodswezen Nederland B.V.

Naar boven