Scheepvaartverkeerswet

Geraadpleegd op 04-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0004364
Rechtsgebied Vervoersrecht
Overheidsthema Verkeer en vervoer

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 2. Aanwijzing loodsplichtige scheepvaartwegen
 3. Aanwijzing toezichthouders Scheepvaartverkeerswet Havenbedrijf Rotterdam N.V.
 4. Bekendmaking aan de scheepvaart; Instellen maximum vaarsnelheid op de Waddenzee
 5. Beleidsregel ter uitvoering van artikel 6 van het Loodsplichtbesluit 1995
 6. Besluit aanwijzing handhavingsambtenaren Herziene Rijnvaartakte
 7. Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer
 8. Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer
 9. Besluit mandaat en machtiging havenmeester Rotterdam
 10. Besluit mandaat nautische rijkstaken Noordzeekanaalgebied 2013
 11. Besluit meldingsformaliteiten en gegevensverwerkingen scheepvaart
 12. Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
 13. Besluit Rijnvaartpolitiereglement 1995
 14. Besluit routerings- en meldingssystemen voor schepen in volle zee voor de Nederlandse kust
 15. Besluit Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas
 16. Besluit statistische gegevens scheepvaartverkeer
 17. Besluit toepassingverklaring Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972
 18. Besluit uitzonderingen oorlogsschepen Scheepvaartverkeerswet
 19. Besluit verkeersbegeleidingstarieven scheepvaartverkeer
 20. Besluit verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet
 21. Besluit zeevarenden
 22. Binnenvaartbesluit
 23. Binnenvaartpolitiereglement
 24. Financieel besluit Loodswezen
 25. Loodsplichtbesluit 1995
 26. Loodsplichtbesluit 2021
 27. Loodsplichtregeling 2021
 28. Mandaat Commandant Maritieme Middelen Koninklijke marine Den Helder
 29. Negende wijzigingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement
 30. Regeling aanwijzing opsporingsambtenaren Scheepvaartverkeerswet
 31. Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport op het domein scheepvaart
 32. Regeling categorieën niet-automatisch voortrollende vergunningen
 33. Regeling verkeersbegeleidingstarieven scheepvaartverkeer
 34. Rijnvaartpolitiereglement 1995
 35. Scheepvaartreglement Eemsmonding
 36. Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas
 37. Scheepvaartreglement territoriale zee
 38. Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen
 39. Scheepvaartreglement Westerschelde 1990
 40. Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement
 41. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (herstel gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)
 42. Wijzigingsbesluit Besluit beroepsvereisten advocatuur, enz. (aanpassing aan Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer)
 43. Wijzigingsbesluit Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement, enz.

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing binnenvaart
 2. Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten
 3. Richtlijn voor Strafvordering Binnenvaart

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 6.3
 2. Aanwijzing binnenvaart
  Tekst: tekst
 3. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 4. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 5. Besluit Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat
  Bijlage: Nota Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat
 6. Besluit aanwijzing handhavingsambtenaren Herziene Rijnvaartakte
 7. Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer
  Artikel: 1
 8. Besluit mandaat nautische rijkstaken Noordzeekanaalgebied 2013
 9. Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
  Artikel: 6.5
 10. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikel: 3.5
 11. Besluit statistische gegevens scheepvaartverkeer
 12. Besluit toepassingverklaring Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972
 13. Besluit tot goedkeuring van de examenreglementen en examenprogramma's voor de binnenvaart 2020
  Bijlage: 1
 14. Besluit uitzonderingen oorlogsschepen Scheepvaartverkeerswet
  Artikelen: 2, 3
 15. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Scheepvaart en maritieme zaken over de periode vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein scheepvaart en maritieme zaken
 16. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
  Bijlagen: A, B
 17. Instructie handhaving rijden onder invloed
  Tekst: tekst
 18. Loodsenwet
  Artikelen: 1, 48
 19. Loodsplichtbesluit 1995
 20. Loodsplichtbesluit 2021
  Artikelen: 5, 32
 21. Loodsplichtregeling 2021
  Artikel: 58
 22. Regeling aanwijzing wetgeving ex art. 4:2, tweede lid, Besluit politiegegevens
  Artikel: 1
 23. Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen
  Artikel: 17
 24. Regeling zeevarenden
  Bijlage: F
 25. Richtlijn voor Strafvordering Binnenvaart
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 26. Waterwet
  Artikel: 5.25
 27. Wet bestrijding maritieme ongevallen
  Artikel: 14
 28. Wet havenstaatcontrole
  Artikel: 1
 29. Wet milieubeheer
  Artikel: 22.1
 30. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 31. Wijzigingswet Loodsenwet, enz. (herziening financiële relatie tussen Rijk en loodsen, en invoering van een verkeersbegeleidingstarief)
  Artikel: IV
 32. Wijzigingwet Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten (verdere flexibilisering van de loodsplicht (Loodsplicht nieuwe stijl))

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2021

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Nieuwe-regeling 07-07-1988 Stb. 1988, 352 20289
Wijziging 08-06-2022 Stb. 2023, 156 34836
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 79 35248
Wijziging 05-02-2020
samen met
13-09-2012
Stb. 2020, 79
samen met
Stb. 2012, 442
35248
samen met
33250
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 79 35248 24-09-2020 Stb. 2020, 378
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 504 35311 18-12-2019 Stb. 2019, 507
Wijziging 22-02-2017 Stb. 2017, 82 34086 18-12-2019 Stb. 2019, 507
Wijziging 05-06-2019 Stb. 2019, 223 35121 18-07-2019 Stb. 2019, 281
t/m 25-05-2018 1) Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
Wijziging 10-12-2014 Stb. 2014, 581 33976 15-12-2014 Stb. 2014, 582
Wijziging 25-09-2013 Stb. 2013, 381 33442 25-04-2014 Stb. 2014, 161
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 590 33748 18-12-2013 Stb. 2013, 591
Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 415 33427 25-11-2013 Stb. 2013, 475
Wijziging 28-02-2013 Stb. 2013, 102 33186 13-03-2013 Stb. 2013, 103
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 12-07-2012 Stb. 2012, 317
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 575 32454 15-12-2011 Stb. 2011, 627
Wijziging 06-07-2011 Stb. 2011, 382 32539 18-11-2011 Stb. 2011, 603
Wijziging 17-05-2010 Stb. 2010, 350 31959 30-09-2010 Stb. 2010, 389
Wijziging 11-03-2010 Stb. 2010, 146 31968 24-06-2010 Stb. 2010, 252
Wijziging 07-07-2010 Stb. 2010, 300 31870 07-07-2010 Stb. 2010, 300
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 10-07-2008 Stb. 2008, 313 30867 04-09-2008 Stb. 2008, 366
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 559 30913 20-12-2007 Stb. 2007, 560
Wijziging 21-07-2007 Stb. 2007, 287 30974 02-10-2007 Stb. 2007, 370
Wijziging 22-11-2006 Stb. 2006, 636 30643 22-11-2006 Stb. 2006, 636
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 532 29316 20-10-2005 Stb. 2005, 533
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 530 28995 20-10-2005 Stb. 2005, 531
Wijziging 20-01-2005 Stb. 2005, 49 28984 21-04-2005 Stb. 2005, 240
Wijziging 02-12-2004 Stb. 2004, 686 29514 23-02-2005 Stb. 2005, 118
Wijziging 15-12-2004 Stb. 2004, 697 29714 03-01-2005 Stb. 2005, 12
Wijziging 06-07-2004 Stb. 2004, 349 29394 06-07-2004 Stb. 2004, 349
Wijziging 06-07-2004 Stb. 2004, 341 29468 06-07-2004 Stb. 2004, 341
Wijziging 05-04-2001 Stb. 2001, 180 26410 05-07-2001 Stb. 2001, 337
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-04-1998 Wijziging 10-04-1997 Stb. 1997, 200 24753 19-03-1998 Stb. 1998, 173
01-01-1998 Wijziging 04-12-1997 Stb. 1997, 580 25464 11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-05-1997 Wijziging 03-04-1996 Stb. 1996, 366 23791 23-04-1997 Stb. 1997, 172
01-10-1995 Wijziging 07-07-1994 Stb. 1994, 584 23099 16-08-1995 Stb. 1995, 397
01-10-1994 Wijziging 22-06-1994 Stb. 1994, 573 22539 02-09-1994 Stb. 1994, 683
01-01-1994 Nieuwe-regeling 07-07-1988 Stb. 1988, 352 20289 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 23-12-1993 Stb. 1993, 690 23258 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 16-12-1993 Stb. 1993, 650 22495 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 15-12-1993 Stb. 1993, 667 23086 15-12-1993 Stb. 1993, 667
Wijziging 11-11-1993 Stb. 1993, 610 22893 11-11-1993 Stb. 1993, 610
Wijziging 04-06-1992 Stb. 1992, 422 22061 23-12-1993 Stb. 1993, 693
15-10-1992 Nieuwe-regeling 07-07-1988 Stb. 1988, 352 20289 18-09-1992 Stb. 1992, 521
01-10-1992 Nieuwe-regeling 07-07-1988 Stb. 1988, 352 20289 14-09-1992 Stb. 1992, 501
01-05-1992 Wijziging 27-11-1991 Stb. 1991, 663 21241 13-03-1992 Stb. 1992, 116
01-07-1991 Nieuwe-regeling 07-07-1988 Stb. 1988, 352 20289 13-06-1991 Stb. 1991, 341
01-01-1990 Nieuwe-regeling 07-07-1988 Stb. 1988, 352 20289 19-12-1989 Stb. 1989, 588
01-09-1988 Nieuwe-regeling 07-07-1988 Stb. 1988, 352 20289 11-08-1988 Stb. 1988, 389

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 4 , Artikel 101)
Naar boven