Scheepvaartverkeerswet

Geldend van 28-07-2018 t/m 20-12-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0004364
RechtsgebiedVervoersrecht
OverheidsthemaVerkeer en vervoer

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 2. Aanwijzing loodsplichtige scheepvaartwegen
 3. Aanwijzing toezichthouders Scheepvaartverkeerswet Havenbedrijf Rotterdam N.V.
 4. Bekendmaking aan de scheepvaart; Instellen maximum vaarsnelheid op de Waddenzee
 5. Beleidsregel ter uitvoering van artikel 6 van het Loodsplichtbesluit 1995
 6. Besluit aanwijzing handhavingsambtenaren Herziene Rijnvaartakte
 7. Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer
 8. Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer
 9. Besluit mandaat en machtiging havenmeester Rotterdam
 10. Besluit mandaat nautische rijkstaken Noordzeekanaalgebied 2013
 11. Besluit meldingsformaliteiten en gegevensverwerkingen scheepvaart
 12. Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
 13. Besluit Rijnvaartpolitiereglement 1995
 14. Besluit routerings- en meldingssystemen voor schepen in volle zee voor de Nederlandse kust
 15. Besluit Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas
 16. Besluit statistische gegevens scheepvaartverkeer
 17. Besluit toepassingverklaring Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972
 18. Besluit uitzonderingen oorlogsschepen Scheepvaartverkeerswet
 19. Besluit verkeersbegeleidingstarieven scheepvaartverkeer
 20. Besluit verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet
 21. Besluit zeevarenden
 22. Binnenvaartbesluit
 23. Binnenvaartpolitiereglement
 24. Financieel besluit Loodswezen
 25. Loodsplichtbesluit 1995
 26. Mandaat Commandant Maritieme Middelen Koninklijke marine Den Helder
 27. Negende wijzigingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement
 28. Regeling aanwijzing opsporingsambtenaren Scheepvaartverkeerswet
 29. Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport op het domein scheepvaart
 30. Regeling categorieën niet-automatisch voortrollende vergunningen
 31. Regeling markttoezicht registerloodsen
 32. Regeling verkeersbegeleidingstarieven scheepvaartverkeer
 33. Rijnvaartpolitiereglement 1995
 34. Scheepvaartreglement Eemsmonding
 35. Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas
 36. Scheepvaartreglement territoriale zee
 37. Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen
 38. Scheepvaartreglement Westerschelde 1990
 39. Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement
 40. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (herstel gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)
 41. Wijzigingsbesluit Besluit beroepsvereisten advocatuur, enz. (aanpassing aan Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer)
 42. Wijzigingsbesluit Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement, enz.

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing binnenvaart
 2. Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten
 3. Richtlijn voor strafvordering Binnenvaart

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 6.3
 2. Aanwijzing binnenvaart
  Tekst: tekst
 3. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 4. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 5. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 6. Besluit Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat
  Bijlage: Nota Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat
 7. Besluit aanwijzing handhavingsambtenaren Herziene Rijnvaartakte
 8. Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer
  Artikel: 1
 9. Besluit mandaat nautische rijkstaken Noordzeekanaalgebied 2013
 10. Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
  Artikel: 6.5
 11. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikel: 3.5
 12. Besluit statistische gegevens scheepvaartverkeer
 13. Besluit toepassingverklaring Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972
 14. Besluit tot goedkeuring examenreglementen en examenprogramma's voor de binnenvaart 2013
  Bijlage: 2
 15. Besluit uitzonderingen oorlogsschepen Scheepvaartverkeerswet
  Artikelen: 1, 2, 3
 16. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Scheepvaart en maritieme zaken over de periode vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein scheepvaart en maritieme zaken
 17. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
  Bijlagen: A, B
 18. Instructie handhaving rijden onder invloed
  Tekst: tekst
 19. Loodsenwet
  Artikelen: 1, 48
 20. Loodsplichtbesluit 1995
 21. Regeling aanwijzing wetgeving ex art. 4:2, tweede lid, Besluit politiegegevens
  Artikel: 1
 22. Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen
  Artikel: 17
 23. Regeling zeevarenden
  Bijlage: F
 24. Richtlijn voor strafvordering Binnenvaart
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 25. Waterwet
  Artikel: 5.25
 26. Wet bestrijding maritieme ongevallen
  Artikel: 14
 27. Wet havenstaatcontrole
  Artikel: 1
 28. Wet milieubeheer
  Artikel: 22.1
 29. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 30. Wijzigingswet Loodsenwet, enz. (herziening financiële relatie tussen Rijk en loodsen, en invoering van een verkeersbegeleidingstarief)
  Artikel: IV
Terug naar begin van de pagina