Regeling bewijs van verzekering niet-kentekenplichtige motorrijtuigen

[Regeling vervallen per 12-07-2018.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 22-08-2004 t/m 11-07-2018

Artikel 1

[Regeling vervallen per 12-07-2018]

Aan de bestuurders van motorrijtuigen, die gewoonlijk zijn gestald in:

 • a. België;

 • b. de Bondsrepubliek Duitsland;

 • c. Cyprus;

 • d. Denemarken, met inbegrip van de Faeröer;

 • e. Estland;

 • f. Finland;

 • g. Frankrijk en Monaco;

 • h. Griekenland;

 • i. Hongarije;

 • j. Ierland;

 • k. Italië, San Marino en Vaticaanstad;

 • l. Kroatië;

 • m. Letland;

 • n. Litouwen;

 • o. Luxemburg;

 • p. Malta;

 • q. Noorwegen;

 • r. Oostenrijk;

 • s. Polen;

 • t. Portugal;

 • u. Slovenië;

 • v. de Slowaakse Republiek;

 • w. Spanje;

 • x. de Tsjechische Republiek;

 • y. het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Kanaaleilanden, het eiland Man en Gibraltar;

 • z. IJsland;

 • aa. Zweden;

 • bb. Zwitserland en Liechtenstein;

wordt, behoudens artikel 2, ontheffing verleend van de verplichting een bewijs van verzekering bij zich te hebben.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 12-07-2018]

De in artikel 1 bedoelde ontheffing geldt niet voor motorrijtuigen die gewoonlijk zijn gestald in één der in artikel 1 genoemde landen en ten aanzien waarvan:

 • a. in dat land overeenkomstig artikel 4, onder b, van de Richtlijn van de Raad der Europese gemeenschappen van 24 april 1972 (Pb. E.G. 2 mei 1972 L 103), gewijzigd bij Richtlijn van de Raad van 19 december 1972 (Pb. E.G. 1291 van 28 december 1972, rectificatie in Pb. E.G. L 75 van 23 maart 1973) van de bepalingen van artikel 3 van die Richtlijn is afgeweken, hetzij

 • b. niet voldaan is aan de voorwaarde genoemd in artikel 7, tweede lid, van vorengenoemde Richtlijn.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 12-07-2018]

De regeling van 8 augustus 1986, nr. A 24878, Centrale Afdeling Wegenverkeerswetgeving, betreffende bewijs van verzekering niet-kentekenplichtige motorrijtuigen (Stcrt. 1986, 157), wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 12-07-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1988.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 12-07-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Regeling bewijs van verzekering niet-kentekenplichtige motorrijtuigen.

's-Gravenhage, 2 juni 1988

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Naar boven