Vaststelling kleur verzekeringsplaten voor bromfietsen 1989

[Regeling vervallen per 04-03-2004.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 07-07-1988 t/m 03-03-2004

Vaststelling kleur verzekeringsplaten voor bromfietsen 1989

Gelet op artikel 3, derde en vierde lid, van het koninklijk besluit van 16 september 1965 (Stb. 414);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

Voor de verzekeringsplaten welke het jaartal 1989 zullen dragen, wordt vastgesteld dat:

  • a. de ondergrond van de verzekeringsplaat een retroflecterende kleur geel heeft;

  • b. de letters en cijfers, het woord ‘Nederland’ en het jaartal 1989, alsmede een eventuele rand worden uitgevoerd in de kleur rood;

  • c. het jaartal 1989 en het woord ‘Nederland’ in de volgorde waarin zij hier zijn genoemd, bovenaan op de verzekeringsplaat worden geplaatst.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van verschijning van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Nederlandse Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 juni 1988

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Naar boven