Erkenning bewijzen vaarbekwaamheid voor bedrijfsmatige vaart op binnenwateren

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 27-05-1988 t/m 30-06-2009

Erkenning bewijzen vaarbekwaamheid voor bedrijfsmatige vaart op binnenwateren

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 55, eerste lid, onder c, van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678) en de artikelen 23 tot en met 27 van het Besluit vaarbewijzen binnenvaart (Stb. 1982, 623);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De volgende door de Bondsrepubliek Duitsland afgegeven bewijzen van vaarbekwaamheid worden erkend voor de bedrijfsmatige vaart op alle binnenwateren:

 • -

  Schifferpatent;

 • -

  Schifferpatent met aanvullende geldigheid voor de Seeschiffahrtstrassen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De volgende Nederlandse bewijzen van vaarbekwaamheid worden erkend voor de bedrijfsmatige vaart op alle binnenwateren:

 • -

  getuigschrift schipper ruime vaarwateren, uitgereikt ingevolge artikel 29 Nijverheidsonderwijswet door de binnenvaartschool te Vlissingen;

 • -

  getuigschrift binnenvaartkunde, uitgereikt ingevolge artikel 29 Nijverheidsonderwijswet door de binnenvaartschool te Rotterdam-Zuid.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van verschijning van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 9 mei 1988

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Naar boven