Erkenning bewijzen vaarbekwaamheid voor bedrijfsmatige vaart op rivieren, kanalen en meren 1988

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 17-07-2024.
Geldend van 27-05-1988 t/m 30-06-2009

Erkenning bewijzen vaarbekwaamheid voor bedrijfsmatige vaart op rivieren, kanalen en meren 1988

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 17, eerste lid, onder g en 23, derde lid, onder b, van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678) en de artikelen 23 tot en met 27 van het Besluit vaarbewijzen binnenvaart (Stb. 1982, 623);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De volgende door Frankrijk afgegeven bewijzen van vaarbekwaamheid worden erkend voor de bedrijfsmatige vaart op rivieren, kanalen en meren:

Certificat général de capacité;

Certificat de capacité spécial.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Het volgende door de Bondsrepubliek Duitsland afgegeven bewijs van vaarbekwaamheid wordt erkend voor de bedrijfsmatige vaart op rivieren, kanalen en meren:

Schifferpatent.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Het volgende door de Bondsrepubliek Duitsland afgegeven bewijs van vaarbekwaamheid wordt erkend voor de bedrijfsmatige vaart op alle binnenwateren:

Schifferpatent met aanvullende geldigheid voor de Seeschiffahrtstrassen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van verschijning van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 9 mei 1988

De

minister

Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Naar boven