Aanwijzing havens

[Regeling vervallen per 15-10-2004.]
Geldend van 30-06-1988 t/m 14-10-2004

Aanwijzing havens

Artikel 1

[Vervallen per 15-10-2004]

Als havens, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen (Stb. 1988, 122) worden aangewezen:

  • 1. Amsterdam;

  • 2. Delfzijl;

  • 3. Dordrecht;

  • 4. Moerdijk;

  • 5. Rotterdam;

  • 6. Terneuzen;

  • 7. Vlaardingen;

  • 8. Vlissingen.

Artikel 2

[Vervallen per 15-10-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van verschijning van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 29 april 1988

De

minister

van

Verkeer en Waterstaat

,

N. Smit-Kroes

Terug naar begin van de pagina