Uitbreiding goedkeuring inzake bezitstermijn rechtsvoorgangers

[Regeling vervallen per 25-09-2008 met terugwerkende kracht tot en met 11-09-2008.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 25-04-1988 t/m 10-09-2008

Uitbreiding goedkeuring inzake bezitstermijn rechtsvoorgangers

Par, 37, lid 7 van de Toelichting op de WBR bevat een goedkeuring m.b.t. de toepassing van art. 15, lid 1, letter q van die Wet. Het betreft gevallen, waarin een verkrijger van landerijen de naburige landerijen nog geen vijf jaar in eigendom, erfpacht of beklemming heeft.

De goedkeuring houdt in, dat de bezitstermijn van bepaalde rechtsvoorgangers van de verkrijger kan worden meegerekend.

Ik heb met toepassing van art. 63 AWR deze goedkeuring uitgebreid tot de gevallen, waarin de verkrijger de naburige landerijen heeft verkregen van:

  • 1. haar moedermij./enig aandeelhouder in het kader van een interne reorganisatie ingevolge art. 15, lid 1, letter h WBR, en

  • 2. van haar enig aandeelhouder krachtens inbreng van een gehele onderneming ingevolge art. 15, lid 1, letter e WBR. In die gevallen mag de tijd, gedurende welke de moedermij./enig aandeelhouder de landerijen reeds in eigendom, erfpacht of beklemming had, bij de tijd van de verkrijger worden opgeteld.

Naar boven