Besluit herindeling ministeriële taak recuperatie weggevoerde kunstvoorwerpen

Geraadpleegd op 15-07-2024.
Geldend van 01-05-1988 t/m heden

Besluit van 20 april 1988, houdende herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot de recuperatie van tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Nederland weggevoerde kunstvoorwerpen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, dd. 14 april 1988, nr. 88M002644;

Gelet op artikel 44 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

[Red: Enig artikel] .

Met ingang van 1 mei 1988 Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur te belasten met de recuperatie van tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Nederland weggevoerde kunstvoorwerpen, voorzover deze recuperatie thans is opgedragen aan Onze Minister van Financiën en de taak van beide ministeries dienovereenkomstig te wijzigen.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Ministers van Financiën en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat zal worden geplaatst in het Staatsblad en waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemden, de Hoge Colleges van Staat, de Ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en Aruba en de ministeries.

's-Gravenhage, 20 april 1988

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

R. F. M. Lubbers

Uitgegeven de eenendertigste mei 1988

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven