Vacatiegeldenbesluit 1988

[Regeling vervallen per 13-02-2009.]
Geraadpleegd op 23-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-1997.
Geldend van 01-01-1997 t/m 12-02-2009

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkorting Vgbesl 1988
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
Identificatienummer BWBR0004317
Rechtsgebied Staats- en bestuursrecht | Staatsrecht
Overheidsthema Overheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beschikking vacatiegeld voor de luchtvaartexamencommissies
 2. Regeling vacatiegelden commissie van advies bezwaren functiewaardering politie
 3. Regeling vacatiegelden leden commissie beheer landbouwgronden, provinciale commissie beheer landbouwgronden en geschillencommissie
 4. Toekenning vacatiegeld Auditcommissie Stads- en Streekvervoer
 5. Toekenning vacatiegelden Commissie Indisch Verzet
 6. Vacatiegeld leden Beroepscommissie Rijksstudietoelagen
 7. Vaststelling vacatiegeld examencommissies zeevaart- en zeevisvaartdiploma's
 8. Vaststelling vacatiegeld leden Bestuursraad Landelijke Selectie- en Opleidingsinstituut politie
 9. Vaststelling vacatiegeld tijdelijke commissie comptabiliteitsvoorschriften waterschappen
 10. Vaststelling vacatiegelden Raad uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers
 11. Vaststelling vacatiegelden Uitkeringsraad

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Begeleidingscommissie filosofie
  Artikel: 6
 2. Beschikking Commissie Begeleiding Scholing en Herplaatsing AOC-boventalligen
  Artikel: 5
 3. Besluit Kapittel voor de civiele orden
  Artikel: 10
 4. Besluit ex artikel 2 Marinescheepsongevallenwet
  Artikel: 18
 5. Besluit gewetensbezwaren militaire dienst
  Artikel: 21
 6. Besluit nadere regelen leden landinrichtingscommissie
  Artikel: 7
 7. Besluit samenstelling en werkwijze commissie beheer landbouwgronden
  Artikel: 10
 8. Besluit taak, werkwijze en samenstelling Centrale Landinrichtingscommissie
  Artikel: 12
 9. Instelling Commissie Beschrijving Budgetten Politie
  Artikel: 8
 10. Instelling Commissie Kwaliteit Kinderopvang
  Artikel: 6
 11. Instelling Commissie Mondiale Aktiviteiten Jeugdbeleid
  Artikel: 8
 12. Instelling Commissie onderzoek mogelijkheden verruiming eigen middelen gemeenten en provincies
  Artikel: 6
 13. Instelling Commissie ‘Evaluatie Onderzoekparagraaf Hoofdlijnenaccoord’
  Artikel: 9
 14. Instelling Stuurgroep Wet op de Rechtsbijstand
  Artikel: 8
 15. Instelling begeleidingscommissie onderzoek indeling Wieringerwaard
  Artikel: 3
 16. Instellingsbeschikking externe adviescommissie profilering klinische research
  Artikel: 8
 17. Regeling aanwijzing nationaal park Dwingelderveld
  Artikel: 10
 18. Regeling aanwijzing nationaal park Schiermonnikoog
  Artikel: 10
 19. Regeling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Artikel: 7
 20. Toekenning vacatiegeld Auditcommissie Stads- en Streekvervoer
 21. Vaststelling vacatiegeld leden Bestuursraad Landelijke Selectie- en Opleidingsinstituut politie
  Artikel: 1
 22. Vaststelling vacatiegeld tijdelijke commissie comptabiliteitsvoorschriften waterschappen
 23. Wet Stichting I.C.O.D.O.
  Bijlage: bijlage

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-1997

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
13-02-2009 Intrekking-regeling 21-01-2009 Stb. 2009, 50 21-01-2009 Stb. 2009, 51
01-01-1997 Wijziging 27-11-1996 Stb. 1996, 583 27-11-1996 Stb. 1996, 583
18-05-1988 Nieuwe-regeling 18-04-1988 Stb. 1988, 205 18-04-1988 Stb. 1988, 205
Naar boven