Vacatiegeldenbesluit 1988

[Regeling vervallen per 13-02-2009.]
Geraadpleegd op 23-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-1997.
Geldend van 01-01-1997 t/m 12-02-2009

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-01-1997

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-1997)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
13-02-2009 Intrekking-regeling 21-01-2009 Stb. 2009, 50 21-01-2009 Stb. 2009, 51 Inwtr. 1
18-05-1988 Nieuwe-regeling 18-04-1988 Stb. 1988, 205 18-04-1988 Stb. 1988, 205

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies in werking treedt.1)
Naar boven