Besluit ex artikel 27 Binnenschepenwet

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 15-04-2024.
Geldend van 01-06-1988 t/m 30-06-2009

Besluit van 15 april 1988, houdende aanwijzing van onderzoekingsbureaus bedoeld in artikel 27, vijfde lid, van de Binnenschepenwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 april 1988, nr. S/J30.568/88, Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, Hoofdafdeling Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 27, vijfde lid, van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Als onderzoekingsbureaus, bedoeld in artikel 27, vijfde lid, van de Binnenschepenwet worden aangewezen:

  • a. Bureau Veritas, gevestigd te Parijs;

  • b. Germanischer Lloyd, gevestigd te Hamburg;

  • c. Lloyd's Register of Shipping, gevestigd te Londen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van het Binnenschepenbesluit (Stb. 1987, 466).

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 april 1988

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Uitgegeven de zeventiende mei 1988

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven