Regeling inrichting en uitrusting schepen op binnenwateren

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 21-12-1997 t/m 30-06-2009

Regeling inrichting en uitrusting schepen op binnenwateren

De minister van Verkeer en Waterstaat en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 26, aanhef en onder a van het Binnenschepenbesluit (Stb. 1987, 466);

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Ter bevordering van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid aan boord van vrachtschepen, sleepboten, duwboten en passagiersschepen bij gebruik op de binnenwateren moeten de inrichting en de uitrusting van die schepen voldoen, behalve aan de in artikel 26, aanhef en onder a, van het Binnenschepenbesluit genoemde regels, opgenomen in de hoofdstukken 8 en 11 van bijlage II van het Binnenschepenbesluit, aan onderstaande regels, opgenomen in bijlage II van het Binnenschepenbesluit:

Artikel

Onderwerp

2.02, zesde lid

verblijven

2.03

verwarmings-, kook- en koelinstallaties

2.04

verwarming met vloeibare brandstoffen met een vlampunt boven 55°C

2.05

verwarming met vaste brandstof

2.06

machinekamers, ketelruimen en bunkers

3.04, vierde lid

handstuurwiel

3.06, tweede lid

handstuurwiel

3.17

neerlaatbare stuurhuizen

5.02

veiligheid machines

5.04

uitlaatgassenleidingen van motoren

5.05, achtste lid

pijpleidingen in verblijven

5.08

lieren

7.02, eerste lid, onder e, h, j, k en m

uitrusting

7.02, tweede lid

buitenboordtrap

7.03, eerste tot en met vierde lid

blustoestellen

7.04, eerste en tweede lid, derde lid, onder a en g

bijboten

7.05, eerste en derde lid

reddingboeien en reddingvesten

10.02, tweede lid, onder c en d

zeeschipbakken

10.04, tweede lid, onder e

duwstellen

10.05, onder a, b en c

sleepinrichtingen

12.03, eerste lid

reddingboeien

12.04, tweede lid, onder b

sleeptrossen

13.01, 13.02 en 13.03

overgangsbepalingen, voor zover betrekking hebbend op de regelen van de hoofdstukken 8 en 11 en de hierboven genoemde regelen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Met de in deze regeling bedoelde technische eisen worden gelijkgesteld daaraan gelijkwaardige technische eisen, vastgesteld door of vanwege een andere lid-staat van de Europese Unie danwel door of vanwege een staat die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte.

's-Gravenhage, 12 april 1988

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

.
De

staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L. de Graaf

Naar boven