Regeling vaststelling tijdschema eerste onderzoek bestaande vrachtschepen, sleepboten en duwboten

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 22-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-1996.
Geldend van 01-10-1996 t/m 30-06-2009

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-10-1996

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling vaststelling tijdschema eerste onderzoek bestaande vrachtschepen, sleepboten en duwboten
    Artikelen: 4, 4a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-1996)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2009 Intrekking-regeling 10-04-2008 Stb. 2008, 157 18-03-2009 Stb. 2009, 164 Alg. 1
01-06-1988 Nieuwe-regeling 12-04-1988 Stcrt. 1988, 96 S/J30.570/88 04-05-1988 Stb. 1988, 225 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Regeling van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop het Binnenschepenbesluit in werking treedt.2)
Naar boven