Tabaks- en rookwarenwet

Geldend van 17-11-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0004302
RechtsgebiedGezondheidsrecht en farmaceutisch recht
OverheidsthemaGezondheid en zorg

Opmerking

Door Stb. 2016/175 is de citeertitel gewijzigd per 20 mei 2016 (Stb. 2016/178).

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit Jeugdwet
 2. Besluit vervanging bijlage Tabakswet
 3. Tabaks- en rookwarenbesluit
 4. Tabaks- en rookwarenregeling
 5. Uitvoeringsbesluit Wkkgz
 6. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 7. Wijzigingsbesluit Aanduidingenbesluit tabaksproducten
 8. Wijzigingsbesluit Aanduidingenbesluit tabaksproducten (implementatie richtlijn 2012/9/EU)
 9. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (inwerkingtreding Wet op de jeugdzorg)
 10. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, enz. (totstandbrenging van een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra en toevoeging van een tweede deel aan de Wet op het voortgezet onderwijs en ivm het onderwijs in allochtone levende talen)
 11. Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Tabakswet aan EU-richtlijn betreffende aanpassing bepalingen inzake productie, presentatie en verkoop van tabaksproducten
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 3. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: D
 4. Besluit houdende beleidsregels omtrent openbaarmaking van controlegegevens door de NVWA
  Artikel: 1
 5. Besluit strafrechtelijke handhaving rechtsorde deel beleidsterrein van VWS door NVWA-IOD
  Artikel: 1
 6. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2008)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor de administratieve neerslag van de zorgdrager
 7. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Infectieziektebestrijding en preventieve gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 8. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Verslavingsbeleid 1945- (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basis selectie document verslavingsbeleid 1945–
 9. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 10. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van de Regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar
 11. Tabaks- en rookwarenregeling
  Artikelen: 6.5, 7.1
 12. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 13. Wijzigingswet Mediawet en Tabakswet (implementatie wijziging richtlijn «Televisie zonder grenzen»)
 14. Wijzigingswet Tabakswet
  Artikel: III
Terug naar begin van de pagina