Vaststelling model Internationaal certificaat ter voorkoming van verontreiniging door olie

[Regeling vervallen per 04-03-2004.]
Geraadpleegd op 21-04-2024.
Geldend van 15-02-1988 t/m 03-03-2004

Vaststelling model Internationaal certificaat ter voorkoming van verontreiniging door olie

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 7, eerste lid, van het Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen (Stb. 1986, 160),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

Bij deze regeling wordt vastgesteld het model van een certificaat als bedoeld in artikel 5 van het Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen, zoals opgenomen in bijlage 1 van deze regeling.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

Bij deze regeling wordt vastgesteld het model van het bij het certificaat, bedoeld in artikel 1, behorende Aangangsel voor schepen, geen olietankschepen zijnde, zoals opgenomen in bijlage 2 van deze regeling.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

Bij deze regeling wordt vastgesteld het model van het bij het certificaat, bedoeld in artikel 1, behorende Aanhangsel voor olietankschepen, zoals opgenomen in bijlage 3 van deze regeling.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 februari 1988.

Deze regeling zal, met bijlage 1, worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant. De bijlagen 2 en 3 liggen ter inzage bij de Scheepvaartinspectie te Rijswijk.

's-Gravenhage, 12 februari 1988

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Naar boven