Bekendmakingswet

Geraadpleegd op 30-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 01-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 4.28, 4.50
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 3:42
 3. Bekendmakingswet
  Artikelen: 7, 16
 4. Beleidsregel Handhaving
  Tekst: tekst
 5. Beleidsregel Handhaving jaarverantwoording over het overgangsjaar 2021
  Artikel: 7
 6. Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2022
  Artikel: 10
 7. Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2021
  Artikel: 9
 8. Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage academische zorg 2022
  Artikel: 8
 9. Beleidsregel budgetbekostiging acute psychiatrische hulpverlening
  Tekst: tekst
 10. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2022
  Artikel: 17
 11. Beleidsregel compensatie hogere energiekosten 2022 Wlz
  Artikel: 9
 12. Beleidsregel eerstelijnsverblijf
  Artikel: 7
 13. Beleidsregel gecombineerde leefstijlinterventie
  Artikel: 7
 14. Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
  Artikel: 7
 15. Beleidsregel generieke prestatie meerkosten 2022 in verband met het coronavirus
  Artikel: Bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel
 16. Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022
  Tekst: tekst
 17. Beleidsregel jeugdtandverzorging instellingen
  Tekst: tekst
 18. Beleidsregel kraamzorg
  Artikel: 9
 19. Beleidsregel openbaarmaking handhavingsbesluiten, Woo-besluiten en beslissingen op bezwaar
  Tekst: tekst
 20. Beleidsregel orthodontische zorg
  Artikel: 9
 21. Beleidsregel overige geneeskundige zorg
  Artikel: 7
 22. Beleidsregel prestatie-beschrijving en tarief verkeerde bed Wlz 2022
  Artikel: 9
 23. Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief gespecialiseerde zorg Wlz
  Artikel: 8
 24. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2022
  Artikel: 10
 25. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2022
  Artikel: 17
 26. Beleidsregel prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
  Artikel: 8.3
 27. Beleidsregel regionale ambulancevoorziening 2022
  Tekst: tekst
 28. Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg
  Artikel: 5
 29. Beleidsregel tandheelkundige zorg
  Artikel: 9
 30. Beleidsregel transparante financiële bedrijfsvoering en verbod op winstoogmerk
  Artikel: 6
 31. Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg
  Artikel: 8
 32. Beleidsregel verpleging en verzorging
  Artikel: 9
 33. Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
  Artikel: 26
 34. Besluit medegebruik omroepzendernetwerken en fysieke en publieke infrastructuur
  Artikel: 2a
 35. Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw
  Artikel: 10
 36. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2021
  Artikel: 11
 37. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2022
  Artikel: 12
 38. Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
  Artikel: 6.2
 39. Regeling generieke prestatie meerkosten 2022 in verband met het coronavirus
  Artikel: 6
 40. Regeling informatieverplichting acute zorg
  Artikel: 8
 41. Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten
  Artikel: 24
 42. Regeling mondzorg
  Artikel: 9
 43. Regeling registratieonderzoek eerstelijnsverblijf en Wlz crisiszorg vv
  Artikel: 8
 44. Regeling structurele informatieverstrekking bedrijfsvoering Wmg
  Artikel: 8
 45. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
  Artikel: 8
 46. Regeling verpleging en verzorging
  Artikel: 8
 47. Wet dieren
  Artikel: 5.2
 48. Wet publieke gezondheid
  Artikel: 20

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2021 Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 262 35218 01-04-2021 Stb. 2021, 176
01-07-2009 Wijziging 27-11-2008 Stb. 2008, 551 31084 11-06-2009 Stb. 2009, 276
17-02-1988 Nieuwe-regeling 04-02-1988 Stb. 1988, 18 19583 04-02-1988 Stb. 1988, 19
Naar boven