Besluit vaststelling aantal bestuursleden NWO

Geraadpleegd op 28-09-2023.
Geldend van 23-12-2009 t/m heden

Besluit van 27 januari 1988, houdende de vaststelling van het aantal bestuursleden van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) te 's-Gravenhage

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 25 januari 1988, nr. 817018, directoraat-generaal voor het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek;

Gelet op artikel 6 van de Wet op de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1987, 369);

Hebben goedgevonden en verstaan:

artikel 1

het aantal bestuursleden van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) vast te stellen op 5.

Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 27 januari 1988

Beatrix

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

W. J. Deetman

Uitgegeven de derde maart 1988

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven