Vrijstellingsregeling (Warenwet) Garnalenbesluit EEG-landen

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 24-12-1988 t/m 27-08-2004

Vrijstellingsregeling (Warenwet) Garnalenbesluit EEG-landen

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, de minister van Landbouw en Visserij en de staatssecretaris van Economische Zaken, A. J. Evenhuis,

Gelet op artikel 16, derde lid, van de Warenwet (Stb, 1936, 793);

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Vrijstelling wordt verleend van het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van het Garnalenbesluit (Warenwet) 1984 (Stb. 1985, 85), indien het de invoer van garnalen of waren, waarin garnalen zijn verwerkt, betreft die van oorsprong zijn en verzonden zijn uit één van de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschappen.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Vrijstellingsregeling Garnalenbesluit (Warenwet) EEG-landen.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt en treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking.

Rijswijk, 17 mei 1988

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

D. J. D. Dees

De

minister

van Landbouw en Visserij,

G. J. M. Braks

De

staatssecretaris

van Economische Zaken,

A. J. Evenhuis

Terug naar begin van de pagina