Beschikbare gelden 1987 Bedrijfsfonds voor de Pers

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 02-12-2023.
Geldend van 02-02-1988 t/m 30-12-2004

Beschikbare gelden 1987 Bedrijfsfonds voor de Pers

De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 128, eerste lid, van de Mediawet (Stb. 1987, 249);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Aan het Bedrijfsfonds voor de Pers staan voor het jaar 1988 de navolgende bedragen ter beschikking ten behoeve van door het Fonds te verlenen financiële steun op grond van artikel 130 of 131 van de Mediawet:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Het saldo van het bedrag waarover het Fonds in 1988 het beheer voert, verminderd met de bedragen genoemd in artikel 1, wordt aangewend voor:

Afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de Algemene Rekenkamer en aan het bestuur van het Bedrijfsfonds voor de Pers.

Rijswijk, 24 december 1987

De

minister

voornoemd,

L. C. Brinkman

Naar boven