Gratiewet

Geraadpleegd op 22-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2021.
Geldend van 01-04-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting Gratw
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0004257
Rechtsgebied Procesrecht | Strafprocesrecht
Overheidsthema Openbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Reclasseringsbesluit 1953 BES
 2. Reclasseringsregeling 1995
 3. Regeling gratieformulier
 4. Reglement justitiële jeugdinrichtingen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing kader voor toepassing van voorwaarden, gedragsaanwijzingen en maatregelen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beleidsregel tenuitvoerlegging strafrechtelijke en administratiefrechtelijke beslissingen
  Artikelen: 5:1, 5:3
 2. Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen
  Bijlage: bijlage
 3. Rijkswet houdende bepalingen inzake de behandeling van en de beschikking op verzoekschriften om gratie van straffen of maatregelen, opgelegd door instanties belast met de militaire strafrechtspraak
  Artikelen: 1, 2
 4. Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties
  Artikel: 4:1

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-04-2021

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 125 35535 19-03-2021 Stb. 2021, 156
Wijziging 18-12-2019
samen met
22-02-2017
Stb. 2019, 504
samen met
Stb. 2017, 82
35311
samen met
34086
18-12-2019 Stb. 2019, 507
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 04-12-2013 Stb. 2013, 560 33507 03-02-2014 Stb. 2014, 62
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 225 33012 25-06-2013 Stb. 2013, 257
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 333 32885 15-08-2012 Stb. 2012, 373
Wijziging 17-11-2011 Stb. 2011, 545 32319 12-12-2011 Stb. 2011, 615
Wijziging 17-05-2010 Stb. 2010, 350 31959 30-09-2010 Stb. 2010, 389
Wijziging 07-04-2005 Stb. 2005, 194 29413 08-06-2005 Stb. 2005, 300
Wijziging 23-12-2004
samen met
22-04-2004
Stb. 2004, 700
samen met
Stb. 2004, 306
29822
samen met
28168
16-12-2004 Stb. 2004, 701
Wijziging 05-02-2004 Stb. 2004, 50 29217 05-02-2004 Stb. 2004, 50
Wijziging 07-11-2002 Stb. 2002, 551 27798 01-05-2003 Stb. 2003, 156
Wijziging 20-06-2002 Stb. 2002, 316 28099 20-06-2002 Stb. 2002, 317
Wijziging 02-11-2000 Stb. 2000, 481 26016 08-08-2001 Stb. 2001, 370
01-02-2001 Wijziging 07-09-2000 Stb. 2000, 365 26114 20-01-2001 Stb. 2001, 44
01-05-1996 Wijziging 18-01-1996 Stb. 1996, 39 23960 28-03-1996 Stb. 1996, 211
01-09-1995 Wijziging 07-07-1994 Stb. 1994, 528 21327 10-07-1995 Stb. 1995, 357
01-01-1988 Nieuwe-regeling 23-12-1987 Stb. 1987, 598 19075 23-12-1987 Stb. 1987, 598
Naar boven