Gratiewet

Geraadpleegd op 16-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2021.
Geldend van 01-04-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 19

Informatie geldend op 01-04-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Wijziging 22-02-2017 Stb. 2017, 82 34086 18-12-2019 Stb. 2019, 507
01-06-2003 Wijziging 07-11-2002 Stb. 2002, 551 27798 01-05-2003 Stb. 2003, 156 Inwtr. 1
01-01-1988 Nieuwe-regeling 23-12-1987 Stb. 1987, 598 19075 23-12-1987 Stb. 1987, 598

Opmerkingen

  1. Bij Stb. 2002/551 is in artikel III een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.1)
Naar boven