Regeling vaststelling premiepercentage verplichte verzekering Ziekenfondswet 1988 [...] van 65 jaar en ouder en voor vervroegd gepensioneerden

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 17-06-2024.
Geldend van 01-01-1988 t/m 27-08-2004

Regeling vaststelling premiepercentage verplichte verzekering Ziekenfondswet 1988 voor personen van 65 jaar en ouder en voor vervroegd gepensioneerden

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikel 14, tweede lid en 14a, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet (Stb. 1987, 227);

Gezien het advies van de Ziekenfondsraad van 25 juni 1986 FES/SEA/21509;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet, wordt bepaald op 3,10.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 14a, eerste lid, eerste volzin van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet, wordt bepaald op 3,10.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling vaststelling premiepercentage verplichte verzekering Ziekenfondswet 1988 voor personen van 65 jaar en ouder en voor vervroegd gepensioneerden en treedt in werking op 1 januari 1988.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en in afschrift gezonden aan de Ziekenfondsraad te Amstelveen.

Rijswijk, 18 december 1987

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

D. J. D. Dees

De

staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L. de Graaf

Naar boven