Aanwijzing instanties afgifte legitimatie-bewijs voor gehandicapten

[Regeling vervallen per 01-08-2014.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 31-07-2014

Aanwijzing instanties afgifte legitimatie-bewijs voor gehandicapten

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 51, onderdeel b, van het Besluit personenvervoer (Stb. 1987, 506);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2014]

Als instelling die een legitimatiebewijs voor gehandicapten afgeeft, wordt aangewezen: N.V. Nederlandse Spoorwegen, Moreelsepark 1, Utrecht.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1988.

Deze regeling wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage, 18 december 1987

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Naar boven