Uitgifte erfpacht t.b.v. algemeen nutsinstelling

[Regeling vervallen per 21-07-2010.]
Geraadpleegd op 19-04-2024.
Geldend van 31-08-1987 t/m 20-07-2010

Uitgifte erfpacht t.b.v. algemeen nutsinstelling

(Onderstaande tekst is een beleidspublicatie zoals die is geplaatst in het Infobulletin.)

Een gemeente verkocht grond aan de Staat der Nederlanden. Vervolgens vestigde de Staat een recht van erfpacht t.b.v. een algemeen nutsinstelling. Daar de erfpachtsuitgifte plaatsvond in het algemeen belang op wens van de beide betrokken Overheden en er slechts een symbolische canon werd bedongen, heeft de Staatssecr. goedgekeurd dat de heffing van overdrachtsbelasting t.z.v. het vestigen van het recht van erfpacht achterwege blijft.

Naar boven