Regeling aanwijzing instellingen kanalisatieregime

[Regeling vervallen per 30-01-2004.]
Geldend van 31-07-1996 t/m 29-01-2004

Regeling aanwijzing instellingen kanalisatieregime

De minister van Landbouw en Visserij in overeenstemming met de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, en de minister van Onderwijs en Wetenschappen,

Gelet op de artikelen 30, tweede lid, onderdeel e, en 31, tweede lid, onderdeel e, van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-01-2004]

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: wet: Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410).

Artikel 2

[Vervallen per 30-01-2004]

Als diergeneeskundige instellingen of instellingen van wetenschap of onderzoek als bedoeld in de artikelen 30, tweede lid, onderdeel e, en 31, tweede lid, onderdeel e, van de wet worden aangewezen de instellingen welke en zoals zij zijn vermeld op de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 3

[Vervallen per 30-01-2004]

Als diergeneesmiddelen bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdeel e, van de wet worden aangewezen de diergeneesmiddelen bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Kanalisatieregeling diergeneesmiddelen en gemedicineerd voeder (Stcrt. 1986, 187).

Artikel 4

[Vervallen per 30-01-2004]

 • 1 Deze regeling werkt terug tot 1 mei 1987.

 • 2 Zij kan worden aangehaald als: Regeling aanwijzing instellingen kanalisatieregime.

's-Gravenhage, 26 augustus 1987

De

minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Bijlage

[Vervallen per 30-01-2004]

 • Academisch Ziekenhuis Utrecht, Centraal Dierenlaboratorium, Catharijnesingel 101, 3511 GV Utrecht.

 • Rijks Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde, Yalelaan 1, 3584 CL Utrecht.

 • Rijks Universiteit Utrecht, Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht.

 • Landbouw Universiteit Wageningen, Vakgroep Dierfysiologie, Haarweg 10, 6709 PJ Wageningen.

 • Landbouw Universiteit Wageningen, Proefdierakkommodatie Zodiac, Marijkeweg 40, 6709 PG Wageningen.

 • Landbouw Universiteit Wageningen, Centrum Kleine Proefdieren, De Dreijen 12, 6703 BC Wageningen.

 • Universiteit van Amsterdam, Gemeenschappelijk Diereninstituut, Meibergdreef 31, 1105 AZ Amsterdam.

 • Klinisch Dierexperimenteel Laboratorium, Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam.

 • Radiobiologisch Instituut TNO, Lange Kleiweg 151, 2288 GJ Rijswijk.

 • Instituut voor Experimentele Gerontologie TNO, Lange Kleiweg 151, 2288 GJ Rijswijk.

 • Primatencentrum TNO, Lange Kleiweg 151, 2288 GJ Rijswijk.

 • Instituut voor Graan, Meel en Brood afd. ILOB, TNO, Haarweg 8, 6709 PJ Wageningen.

 • Gaubius Instituut TNO, Herenstraat 5d, 2313 AD Leiden.

 • Rijks Universiteit Leiden, Faculteit der Geneeskunde, Wassenaarseweg 62, 2333 AL Leiden.

 • Rijks Universiteit Leiden, Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, Subfaculteit Biologie, Wassenaarseweg 80, 2333 AL Leiden.

 • Rijks Universiteit Leiden, Academisch Ziekenhuis Leiden, Centraal Proefdierenbedrijf, Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden.

 • Centraal Dierenlaboratorium, Medische Faculteit, Katholieke Universiteit Nijmegen, Geert Groteplein Noord 29, 6525 EZ Nijmegen.

 • Technische Hogeschool Twente, Vakgroep Bio-informatica, faculteit Elektrotechniek, Drienerlolaan 5, 7522 NB Enschede.

 • Technische Universiteit Delft, Faculteit der Technische Natuurkunde, Vakgroep Akoestiek, Subgroep Akoestische Perceptie, Lorentzweg 1, 2628 CJ Delft.

 • Centrale Proefdiervoorzieningen van de Rijks Universiteit Limburg, Biomedisch Centrum, Beeldsnijdersdreef 101, 6216 EA Maastricht.

 • TNO, Instituut voor Zintuigfysiologie (IZF), Kampweg 5, 3769 DE Soesterberg.

  Erasmus Universiteit, Centraal Proefdierenbedrijf, Dr. Molewaterplein 50, 3015 GE Rotterdam.

 • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Hubrecht Lab., Ned. Inst. voor Ontwikkelingsbiologie, Uppsalalaan 8, 3584 CT Utrecht.

 • Academisch Ziekenhuis Dijkzigt, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

 • Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek (CABO), Bornsesteeg 65, 6708 PD Wageningen.

 • Proefstation voor de Rundveehouderij, de Schapenhouderij en de Paardenhouderij (P.R.), Runderweg 6, 8219 PK Lelystad.

 • Proefstation voor de Varkenshouderij, Torenstraat 16, 5241 VG Rosmalen.

 • Instituut voor Veevoedingsonderzoek (IV VO), Runderweg 2, 8219 PK Lelystad.

 • Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI)

  • -

   Edelhertweg 15, 8219 PH Lelystad

  • -

   Houtribweg 39, 8221 RA Lelystad

  • -

   Edelhertweg 14, 8219 PH Lelystad

 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven.

 • Centraal Laboratorium van de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (CLRVV), Bornsesteeg 45, 6708 PD Wageningen.

 • Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (RIKILT).

 • Bornsesteeg 45, 6708 PD Wageningen.

 • Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek ‘Schoonoord’, Driebergseweg 10D, 3708 JB Zeist.

 • Centrum voor Onderzoek en Voorlichting voor de Pluimveehouderij ‘Het Spelderholt’, Spelderholt 9, 7361 DA Beekbergen.

 • Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren

  • -

   Morra 2, 9204 KH Drachten

  • -

   Zwartewaterallee 8, 8031 DX Zwolle

  • -

   Klein Rosendael, 6891 DA Rozendaal

  • -

   Ronsseweg 553, 2803 ZK Gouda

  • -

   Molenwijkseweg 48, 5282 SC Boxtel

  • -

   Leveroyseweg 9, 6093 NE Heythuysen

  • -

   Oude Rijksstraatweg 43, 3941 BP Doorn.

 • Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO, Utrechtseweg 48, 3704 HE Zeist.

 • Medisch Biologisch Laboratorium TNO, Lange Kleiweg 139, 2288 GJ Rijswijk (ZH).

 • Rijks Universiteit Groningen, Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, Biologisch Centrum, Kerklaan 30, 9751 NN Haren.

 • Rijks Universiteit Groningen, Faculteit der Geneeskunde, Centraal Dieren Laboratorium, A. Deusinghlaan 50, 9713 AZ Groningen.

 • Academisch Ziekenhuis, Apotheek, Oostersingel 59, 9713 EZ Groningen.

 • Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek,

  Meibergdreef 33,

  1105 AZ Amsterdam.

 • Het Nederlands Kankerinstituut,

  Plesmanlaan 121,

  1066 CC Amsterdam.

 • Farma Research B.V., Snelliusstraat 6, 6533 NV Nijmegen en

 • Unilever Research Laboratorium Vlaardingen, Olivier Noortlaan 120, 3133 AT Vlaardingen.

Terug naar begin van de pagina