Erkenning bewijs van vaarbekwaamheid voor de niet-bedrijfsmatige vaart

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 24-02-2024.
Geldend van 21-07-1987 t/m 30-06-2009

Erkenning bewijs van vaarbekwaamheid voor de niet-bedrijfsmatige vaart

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 55, eerste lid, onder d, van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678) en de artikelen 23 tot en met 27 van het Besluit vaarbewijzen binnenvaart (Stb. 1982, 623);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Het door Oostenrijk afgegeven bewijs van vaarbekwaamheid, de Führerschein Licence A Binnenfahrt, wordt erkend voor de niet-bedrijfsmatige vaart op alle binnenwateren.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van verschijning van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 7 juli 1987

De

minister

voornoemd,

N. Smit-Kroes

Naar boven