Instelling Directie College ter beoordeling van geneesmiddelen

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 30-09-2023.
Geldend van 01-07-1987 t/m 27-08-2004

Instelling Directie College ter beoordeling van geneesmiddelen

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Overwegende, dat het ter oplossing van de in de laatste jaren ontstane problemen bij het beoordelen van geneesmiddelen door het College ter beoordeling van geneesmiddelen gewenst is het College bij de voorbereiding en de uitvoering van besluiten te doen bijstaan door een directie,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 1 Er is een directie College ter beoordeling van geneesmiddelen, verder genoemd: directie.

  • 2 De directie ressorteert onder het directoraat-generaal van de Volksgezondheid van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 2 De Directie bestaat uit:

    • a. een afdeling beheer;

    • b. een afdeling registratie;

  • 3 een afdeling klinische beoordelingen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De leiding van de directie berust bij een algemeen directeur.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1987.

  • 2 Deze regeling wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt.

Rijswijk, 3 juli 1987

De

minister

voornoemd,

L. C. Brinkman

Naar boven