Grondslagen IOAZ

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geraadpleegd op 24-09-2023.
Geldend van 01-01-1995 t/m 24-09-2008

Grondslagen IOAZ

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 4, vijfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De grondslagen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen worden als volgt vastgesteld:

  • a. voor de werkloze werknemer en de echtgenoot: f 2543,04 per maand;

  • b. voor de alleenstaande werknemer met een of meer kinderen: f 2314,19 per maand;

  • c. voor de alleenstaande werkloze werknemer zonder kinderen van 23 jaar of ouder: f 1923,45 per maand.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Dit besluit wordt met de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van 1 juli 1987.

's-Gravenhage, 29 juni 1987

De

staatssecretaris

voornoemd,

L. de Graaf

Naar boven