Ontheffing van voorwaarden gericht op arbeidsinschakeling

Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 01-06-1987 t/m heden

Ontheffing van voorwaarden gericht op arbeidsinschakeling

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 26, vijfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1987, 92) en van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281);

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Burgemeester en wethouders kunnen, gehoord het arbeidsbureau, in bijzondere gevallen van het eerste lid afwijken.

Artikel 2

Het besluit van 8 december 1986 (Nr. SZ/DBZ/ABB/AB/86/U/10902/TB/LP, Stcrt. 238) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit, dat met de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 juni 1987.

's-Gravenhage, 29 juni 1987

De

staatssecretaris

voornoemd,

L. de Graaf

Naar boven