Voorschriften inrichting administratie en vaststelling onderzoektermijn

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 01-07-1987 t/m 24-09-2008

Voorschriften inrichting administratie en vaststelling onderzoektermijn

Artikel 2

[Vervallen per 25-09-2008]

  • 2 De in het eerste lid genoemde termijn kan bij werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen van 46 tot 58 jaar met zes maanden en bij werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen van 58 jaar en ouder met achttien maanden worden verlengd, indien de inschrijving bij het arbeidsbureau regelmatig door burgemeester en wethouders wordt vastgesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 25-09-2008]

Het besluit van 8 december 1986 (nr. SZ/DBZ/ABB/AB/86/U/10903/TB/LP, Stcrt. 238) wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 25-09-2008]

Dit besluit, dat met de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 juli 1987.

's-Gravenhage, 29 juni 1987

De

staatssecretaris

voornoemd,

L. de Graaf

Terug naar begin van de pagina