Vaststelling pensioengrondslag

Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 22-07-1987 t/m heden

Vaststelling pensioengrondslag

De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 10, vijfde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Stb. 1986, 360);

Gehoord de Buitengewone Pensioenraad, de Commissie Indisch Verzet en de Stichting Pelita;

Besluit:

Artikel 1

Voor de vaststelling van de pensioengrondslag, bedoeld in artikel 10 van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Stb. 1986, 360) wordt onder inkomen uit arbeid in beroep of bedrijf verstaan:

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 1983.

Rijswijk, 26 juni 1987

De

minister

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

L. C. Brinkman

Naar boven