Premie verplichte ziekenfondsverzekering per 1 juli 1987

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 26-02-2024.
Geldend van 19-07-1987 t/m 27-08-2004

Premie verplichte ziekenfondsverzekering per 1 juli 1987

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 15, eerste lid, van de Ziekenfondswet (Stb. 1986, 347);

Gezien het advies van de Ziekenfondsraad van 25 juni 1987, FES/SEA/21509;

Besluiten:

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De premie, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Ziekenfondswet, wordt voor de tweede helft van het jaar 1987 bepaald op 10,4% van het loon, dat in het tijdvak waarover de betaling loopt door de verzekerde is genoten.

Deze regeling wordt met zijn toelichting in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

D. J. D. Dees

De

staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L. de Graaf

Naar boven