Regeling aanwijzing smetstoffen

[Regeling vervallen per 13-01-2006.]
Geraadpleegd op 04-12-2023.
Geldend van 01-05-1987 t/m 12-01-2006

Regeling aanwijzing smetstoffen

De minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 37, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410):

Gehoord de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en het Landbouwschap;

Besluit;

Artikel 1

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

Als smetstoffen, bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410), worden aangewezen alle smetstoffen, die gevaar opleveren voor de gezondheid van dieren met uitzondering van smetstoffen, die tevens infectie- of parasitaire ziekten bij mensen kunnen veroorzaken.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 1987.

  • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling aanwijzing smetstoffen.

's-Gravenhage, 27 april 1987

De

minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Naar boven