Uitzondering Grevelingenmeer van bepaling huur- en verhuur visrecht

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 28-04-1987 t/m 31-12-2008

Uitzondering Grevelingenmeer van bepaling huur- en verhuur visrecht

De minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 24 van de Visserijwet 1963 (Stb. 312);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Als water waarvoor de bepalingen van paragraaf 5 van de Visserijwet 1963 (Stb. 312) betreffende de huur en verhuur van visrecht niet gelden wordt aangewezen: het Grevelingenmeer.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 27 april 1987

De

minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Terug naar begin van de pagina