Besluit aanwijzing laboratoria voor monsteronderzoek Diergeneesmiddelenwet

[Regeling vervallen per 13-01-2006.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 26-07-2004 t/m 12-01-2006

Aanwijzing als instelling voor monsteronderzoek

De minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 57, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

Aangewezen worden als instelling bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet voor het verrichten van monsteronderzoek:

 • -

  het DLO-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten (RIKILT-DLO) te Wageningen;

 • -

  Het Centraal laboratorium van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees te Wageningen;

 • -

  het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) te Bilthoven;

 • -

  het DLO-instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO) te Lelystad;

 • -

  TNO Voeding te Zeist;

 • -

  het laboratorium van de Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. te Deventer.

Artikel 1a

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing laboratoria voor monsteronderzoek Diergeneesmiddelenwet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 24 april 1987

De

minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze.
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Naar boven