Regeling aanwijzing verboden substanties voor bereiding van entstoffen

[Regeling vervallen per 30-01-2004.]
Geldend van 15-04-1987 t/m 29-01-2004

Regeling aanwijzing verboden substanties voor bereiding van entstoffen

De minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 4, onderdeel d, van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410);

Gehoord de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, de Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in Nederland (FIDIN) en de Vereniging voor Fabrikanten en Groothandelaren in Veterinaire Produkten (Fagrovet);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-01-2004]

 • 2 De in het eerste lid bedoelde dierziekten zijn:

  • a. brucellosis melitensis;

  • b. brucellosis suis;

  • c. brucellosis bang;

  • d. rundertuberculose,

Artikel 2

[Vervallen per 30-01-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van naar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

 • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling aanwijzing verboden substanties voor bereiding van entstoffen.

's-Gravenhage, 10 april 1987

De

minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

plv. secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Terug naar begin van de pagina