Erkenning bewijzen van vaarbekwaamheid voor de niet-bedrijfsmatige vaart 1987

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 25-06-2024.
Geldend van 08-05-1987 t/m 30-06-2009

Erkenning bewijzen van vaarbekwaamheid voor de niet-bedrijfsmatige vaart 1987

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 17, eerste lid, onder g, en 23, derde lid, onder b, van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678) en de artikelen 23 tot en met 27 van het Besluit vaarbewijzen binnenvaart (Stb. 1982, 623);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Het door de Bondsrepubliek Duitsland afgegeven bewijs van vaarbekwaamheid, Sportbootführerschein-See, wordt erkend voor de niet-bedrijfsmatige vaart op alle binnenwateren.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De volgende door de Bondsrepubliek Duitsland afgegeven bewijzen van vaarbekwaamheid worden erkend voor de niet-bedrijfsmatige vaart op rivieren, kanalen en meren:

Sportbootführerschein-Binnen

Sportschifferzeugnis.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van verschijning van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 8 april 1987

De

minister

voornoemd,

N. Smit-Kroes

Naar boven