Vrijstelling vissen met de zegen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-04-1987 t/m 23-01-2004

Vrijstelling vissen met de zegen

De minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op de artikelen 11 en 12 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985 (Stb. 283);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Van het bepaalde in artikel 6, eerste lid, onderdeel d, van het Reglement voor de binnenvisserij 1985 (Stb. 283) wordt, voor zover het betreft het vissen met de zegen, vrijstelling verleend voor het tijdvak van 1 april tot en met 6 april 1987.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Vis van andere soorten dan blankvoorn, kolblei, brasem en karper dient onmiddellijk nadat deze is opgehaald weer in het water te worden teruggezet.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 1987.

's-Gravenhage, 30 maart 1987

De

minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal,

G. J. van Dinter

Terug naar begin van de pagina