Verlenging erfpachtsrecht na schenking van dat recht

[Regeling vervallen per 22-07-2010.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 19-03-1987 t/m 21-07-2010

Verlenging erfpachtsrecht na schenking van dat recht

Een erfpachtsrecht werd tezamen met de op het erfpachtperceel staande woning krachtens schenking verkregen. Terzake daarvan werd schenkingsrecht geheven; voor de overdrachtsbelasting werd destijds de vrijstelling van art. 15, lid 1, letter d WBR toegepast. Enkele jaren later werd het erfpachtsrecht verlengd. Daarbij was par. 31, lid 3 van de Toelichting WBR niet van toepassing, aangezien t.a.v. de verkrijging van de woning geen overdrachtsbelasting, maar schenkingsrecht was betaald.

Naar analogie van voormelde bepaling heeft de Staatssecr. met toepassing van de hardheidsclausule goedgekeurd dat over de waarde van de woning de heffing van overdrachtsbelasting achterwege blijft.

Naar boven