Vrijstelling benaming verduurzaamde vruchten (Warenwet)

[Regeling vervallen per 01-07-2018.]
Geraadpleegd op 23-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 15-04-1987.
Geldend van 15-04-1987 t/m 30-06-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 15-04-1987

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 15-04-1987)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2018 Intrekking-regeling 31-05-2018 Stcrt. 2018, 31257 1337436-176289-VGP 31-05-2018 Stcrt. 2018, 31257
15-04-1987 Nieuwe-regeling 18-03-1987 Stcrt. 1987, 73 80673 18-03-1987 Stcrt. 1987, 73
Naar boven