Regeling rechtspositie streekscholen

[Regeling vervallen per 18-06-2003.]
Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 01-08-1987 t/m 17-06-2003

Regeling rechtspositie streekscholen

De staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,

Overwegende dat het noodzakelijk is dat de status van de streekschool in rechtspositionele zin wordt verlengd;

Gelet op het bepaalde in artikel I-P24, eerste lid, I-Q 417, tweede lid, en I-A 7, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit Onderwijspersoneel,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 18-06-2003]

Voor de vaststelling van de directieformatie wordt de streekschool geacht te zijn een dagschool.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 18-06-2003]

Voor de bepaling van de factor Y van de directieformatie worden de leerlingen die het onderwijs vóór 18.00 uur volgen berekend krachtens het gestelde in artikel I-Q 405 van het Rechtspositiebesluit Onderwijspersoneel en worden de leerlingen die het onderwijs na 18.00 uur volgen berekend krachtens het gestelde in artikel I-Q 406 van het Rechtspositiebesluit Onderwijspersoneel.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 18-06-2003]

  • 1 Voor zover aan de directieleden in een aaneengesloten periode vanaf 1 april 1985 eenheden boven de normbetrekking waren opgedragen, kan de betrekkingsomvang voor deze directieleden gelijk blijven aan de som van de normbetrekking en de overuren voorzover deze overuren op 1 augustus van ieder cursusjaar formatief beschikbaar zijn.

  • 2 Voor wat betreft de leraren wordt de streekschool in het kader van het overurenbeleid aangemerkt als een dag-avondschool.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 18-06-2003]

Deze regeling zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van 1 augustus 1987.

Zoetermeer, 11 maart 1987

De

Staatssecretaris

voornoemd,

N. J. Ginjaar-Maas

Naar boven